Pagina de start

ANUNȚ IMPORTANT!

 • Datorită condițiilor meteo nefavorabile, cursurile rămân suspendate și în județul Ilfov în perioada 28 februarie- 2 martie 2018. Adresa oficială o găsiți aici !
 • Încep înscrierile la clasa pregătitoare 2018 – 2019 !      Şcoala noastră propune 2 clase pregătitoare cu un număr de 60 de locuri disponibile, sălile de clasă se află în incinta şcolii şi sunt dotate pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate.              Informațiile necesare se află aici !
 • Organizare concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, 0,5 post de administrator financiar
 • Școala gimnazială nr.1, cu sediul în localitatea Mogoșoaia, șoseaua București-Târgoviște, nr. 107, judetul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, 0,5 post de administrator financiar, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
 • Dosarele se depun la secretariatul unitatii de invatamant in perioada:      05-19.03.2018
 • Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:
 •           Proba scrisă în data de 22 martie 2018, ora 9:00,
 •           Proba de interviu în data de 23 martie 2018, ora 9:00,
  Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  - Studii superioare economice, (conform Legii nr.1/2011);
  - Vechime : minim 5 ani în contabilitate bugetară;
  - Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (gestiune);
  - Certificat SEC;
  - Viza CFP;
  - Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă.
  Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituției.
  Relații suplimentare la sediul instituției, persoană de contact: Costea Rodica Elena,
  Telefon/fax: 021 3516694, e-mail: scoalamogosoaia@yahoo.com.

Documente necesare

Bibliografie

Calendarul desfasurarii concursului