ANUNȚ ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – Clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022 se face la secretariatul şcolii de Comisia de înscriere în învăţământul primar constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mogoșoaia, după următorul program:

 • LUNI – JOI: ÎNTRE ORELE 900 – 1800 ,
 • VINERI: ÎNTRE ORELE 900 – 1600,
 • în două etape succesive, după cum urmează:

A .Etapa I – 29.03.- 28.04.2021 –depunerea /transmiterea cererilor tip de inscriere a copiilor, online sau la unitatea de invatamant 

20.05.2021 – Afişarea listelor cu copiii admişi

 1. Etapa II24.05.- 31.05.2021-depunerea /transmiterea cererilor tip de inscriere a copiilor, online sau la unitatea de invatamant

04.06.2021 – Afişarea listelor cu copiii admişi

Documente necesare la înscriere:

 1. CERERE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021 (PENTRU ÎNSCRIERILE   ONLINE)
 2. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 3. COPII B.I./C.I. PĂRINŢI / TUTORI LEGALI
 1.  COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE MINOR (unde este cazul)
 2. ADEVERINTA ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚA LA CARE A FOST ÎNSCRIS COPILUL CA PREȘCOLAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 (pentru copii care implinesc  6 ani  31 august 2021)
 3. RECOMANDARE ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚA LA CARE ESTE ÎNSCRIS COPILUL CA PREȘCOLAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 (pentru copii care implinesc  6 ani intre 1 septembrie 2021 si 31 decembrie 2021)
 4. ADEVERINŢA privind rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și implinesc  6 ani intre 1 septembrie 2021 si 31 decembrie 2021,)

Documentele menționate la punctele 2,3,4 trebuie aduse și în original pentru conformitate.

NOTĂ:

SE VOR ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE COPIII CARE:

 • Au 6 ani impliniti pana la 31 august 2021 inclusiv (nascuti intre 1 septembrie 2014 si 31 august 2015 inclusiv) – la solicitarea parintelui/tutorelui legal instituit(obligatoriu).
 • Au 6 ani impliniti intre 1 septembrie 2021 si 31 decembrie 2021(nascuti intre 1 septembrie si 31 decembrie 2015, inclusiv) – Daca parintele/tutorele legal instituit solicita in scris acest lucru în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
 • Solicitarea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice
 • Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare
 • Evaluarea dezvoltării copiilor, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar**
 • ** Evaluarea se va realiza de catre specialisti, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii in clasa pregatitoare (22.03.2021-27.04.2021  ). Rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului este comunicat, in scris, parintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.
 •  La fel ca in anii precedenti, fiecare locuinta este arondata unei scoli.

Important

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, în cazul în care aceasta se impune, se va face sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov (CJRAE ILFOV) la CENTRUL DE EVALUARE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOGOȘOAIA.

Cererile tip vor fi depuse/transmise de  părinți la Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov (CJRAE ILFOV) pe adresa de mail cjrae.ilfov@yahoo.com sau prin poștă la adresa str.Soldat Ionel Petre,nr.2-4,sat Brănești,com.Brănești,Jud.Ilfov,cod 077030 sau pot fi depuse la școala de circumscripție. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în urma unei programări prealabile.

 

Documente necesare evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului:

 1. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 2. ADEVERINŢA MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE (menţiunea: “apt înscriere în clasa pregătitoare” sau “clinic sănătos” sau “în evidenţă cu…”)
 3. COPII B.I./C.I. PĂRINŢI / TUTORI LEGALI.

 

 

DIRECTOR,

Prof. GĂIŞTEANU ANIȘOARA

Redimensionarea fontului
Contrast