Noutăți

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE INFORMATICIAN

Având în vedere: 30 din Legeanr.53/2003,privind Codul Muncii,cu modificărileși completările ulterioare; G.nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporarvacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 91 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 …

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE INFORMATICIAN Citiți mai multe »

Redimensionarea fontului
Contrast