Oferta educaţională

OFERTA EDUCATIONALA AN SCOLAR 2017-2018

Plan de scolarizare

Ciclul prescolar –56 copii
Grupa mijloacie – 29 copii - educator Giurgiuveanu Elena - suplinitor
Grupa mare – 27 copii -profesor invatamant prescolar Posnaes Ileana Cristiana – titular

Ciclul primar – 267 elevi
Clasa pregatitoare A - 34 elevi - inv. Leahu Ioana Aurelia - titular gr. II
Clasa pregatitoare B - 31 elevi - inv. Matei Livia Aurelia - titular gr. I
Clasa a I-a A – 28 elevi - inv. Radulescu Valerica - titular gr. I
Clasa a I-a B – 27 elevi - inv. Matei Livia Aurelia - titular gr. I
Clasa a II-a A -  30 elevi – prof.inv.prim. Caraliu Aurel - titular - gr. I
Clasa a II-a B -  26 elevi – prof.inv.prim. Balan Elena Denisa - titular - gr. Def
Clasa a III-a A -  24 elevi – prof.inv.prim. Badea Georgica - titular - gr. I
Clasa a III-a B -  26 elevi – prof.inv.prim. Badea Georgica/Mirea Mariana - titular - gr. I
Clasa a IV-a A -  21 elevi – prof.inv.prim. Duchin Ionela - titular - gr. II
Clasa a IV-a B -  20 elevi – prof.inv.prim. Caraliu Aurel - titular - gr. I

Ciclul gimnazial – 177 elevi
clasa a V-a A - 29 elevi - prof. diriginte Fratila Ion – titular gr. I
clasa a V-a B - 28 elevi - prof. diriginte Maruseac Elisabeta– suplinitor gr. Deb
clasa a VI-a A - 21 elevi - prof. diriginte Mihai Mihaela – titular gr. I
clasa a VI-a B - 18 elevi - prof. diriginte Tascov Lucian– titular gr. Def
clasa a VII-a A - 23 elevi - prof. diriginte Pirvu Constantin Ana Maria– titular gr. Def
clasa a VII-a B - 20 elevi - prof. diriginte Badea Liliana Andreea– titular gr. I
clasa a VIII-a A - 19 elevi - prof. diriginte Potcovaru Ralida Iulica– titular gr. Def
clasa a VIII-a B - 19 elevi - prof. diriginte Marin Cristina – titular gr. I

Incadrare

Nivel / Nr.posturi / Nr. titulari / Nr. suplinitori / Nr. suplinitori fara studii corespunzatoare postului
Didactic prescolar: 2 / 1 / 1 /  -
Didactic primar: 10 / 10 / - / -
Didactic gimnazial: 13,67 / 10,55 / 3,12 / -
Didactic auxiliar: 1,5 / 1,5 / - / -
Nedidactic: 5,5 / 5,5 / - / -
Total: 32,67 / 28,55 / 4,12 / -


Limba si literatura romana
Pirvu Constantin Ana Maria – titular - gr. Def
Maruseac Elisabeta – suplinitor – gr. Deb
Limba latina
Pirvu Constantin Ana Maria – titular - gr. Def
Limba engleza
Tascov Lucian– titular gr. Def
Limba franceza
Martinescu Irina– prof. asociat  gr. II
Matematica
Mihai Mihaela– titular gr. I
Lunic Iuliana– titular gr. Deb
Biologie
Zofei Mihaela– suplinitor gr. Def
Fizica
Gaisteanu Anisoara– titular gr. I
Chimie
Romanescu Anisoara – titular detasat - gr Def
Istorie si cultura civica
Badea Liliana Andreea– titular gr. I
Geografie
Marin Cristina– titular gr. I
Religie
Potcovaru Ralida Iulica– titular gr. Def
Educatie plastica
Ionita Gheorghe Elena– suplinitor calificat - gr. Deb
Educatie muzicala
Balan Elena Denisa – inv. titular - gr. Def
Educatie fizica si sport
Fratila Ion– titular - gr. I
Educatie tehnologica
Posnaes Ileana Cristiana – edu. Titular - gr. I
Discipline optionale
Grupa mijlocie – Codul bunelor maniere
Grupa mare  – In lumea povestilor; Educatie pentru sanatate
Clasa a V-a A -
Clasa a V-a B -
Clasa a VI-a A -
Clasa a VI-a B -
Clasa a VII-a A – Consiliere si orientare
Clasa a VII-a B - Consiliere si orientare
Clasa a VIII-a A - Consiliere si orientare
Clasa a VIII-a B - Consiliere si orientare

CDI (post nenormat)
Pirvu Constantin Ana Maria - profesor titular limba romana – gr. Def

Personal didactic auxiliar
Costea Rodica Elena - secretar -1 norma - contract de munca durata nedeterminata
Iacob Valentina – administrator financiar si de patrimoniu - 0, 5 norma - contract de munca durata nedeterminata

Personal nedidactic  - 4 femei de serviciu ( 3 norme la scoala; 0,5 norma la gradinita) si 2 muncitori intretinere si cu atributii de fochist


Schema orara la clasa

Cercuri la nivel de scoala
Cercul de pictura - clasele III-VIII
Cercul de lectura - clasele primare și clasele gimnaziale
Clubul de calculatoare - clasele IV-VII Teatru de papusi - clasele III-VI
Cercul de arta dramatica - clasele V-VIII Corul scolii - clasele V-VIII

Program scoala
Se invata in doua schimburi
Ora de curs - 50 minute cu pauza de 10 minute (pauza mare - a doua pauza este de 15 minute la invatamantul primar)
Program - 8-18
Primul schimb – clasele pregatitoare A,B; clasa a I-a A; clasele a II-a A,B;
clasa a III-a A; clasa a IV-a A;  clasele a VII-a A,B; clasele a VIII-a A,B;
Schimbul doi - clasa a I-a B; clasa a III-a B; clasa a IV-a B; clasele a V-a A,B; clasele a VI-a A,B.

Spatii
Gradinita cu program normal
Sali de clasa – 2
Hol – 1
Grupuri sanitare - 2 din care 2 pentru elevi

Corp A - local dat in folosinta in 1890 si reabilitat in 2006 ;
Regim de inaltime - P
Sali de clasa - 5 ;
Laboratoare – 3 – STIINTE; TIC; GEOGRAFIE/ISTORIE;
Grupuri sanitare - 7 din care 6 pentru elevi, 1 pentru cadrele didactice;
Holuri - 1
Spatiu depozitare materiale didactic - 2
Arhiva - 1
Cancelarie - 1
Secretariat – 1
Cabinet Director - 1

Corp B - local dat in folosinta in 1973 si reabilitat in 2008 ;
Regim de inaltime – P+1
Sali de clasa - 6 ;
Grupuri sanitare - 7 din care 6 pentru elevi, 1 pentru cadrele didactice;
Holuri - 2
Biblioteca/CDI - 1
Cancelarie - 1
Spatiu depozitare corn si lapte - 1
Cabinet Asistenta psihopedagogica - 1

Baza sportiva
Sala de sport amenajata cu vestiar
Teren de sport cu gazon artificial si instalatie de nocturna
Mijloace de tehnologia informatiei
Cabinet TIC cu 25 statii de lucru + 1 server - conexiune la internet + imprimanta + scaner
CDI - 1 calculator la - acces internet + imprimanta
Cancelarie 2 calculatoare in retea cu  acces la internet + multifunctional
Secretariat - 1 calculator cu acces la internet + multifunctional + fax
Contabilitate si administrativ - 1 calculator cu acces la internet + multifunctional
Videoproiector - 4 bucati
Ecran de proiectie - 4 bucati
Camera video - 2 bucati
Aparat foto digital - 1 bucata Indosariat - 1 bucata
Aparat laminat - 1 bucata
Aparat distrus hartie - 1 bucata
Conexiuni la internet - 2 (una pe Expres Net si una pe Telekom) - asigura accesul pe fir si pe radio in toata scoala si in afara ei
Tabla inteligenta – 1 buc. In laboratorul de stiinte
Statie de amplificare, microfon, boxe – 1 bucata
Radio cd mp3 - 1 bucată

Asigurarea sigurantei elevilor
Scoala este inconjurata pe toate laturile de gard.
Accesul se face printr-o singura poarta.
Sistem de supraveghere video (exterior).
Paza permanenta cu firma de paza.
Accesul in spatiul scolar se face numai pe baza procedurii specifice.
Semne distinctive - uniforma si ecusonul.

Relatia cu elevii
  -asigurarea conditiilor de organizare a organismelor la nivel de clasa si de scoala
-consultarea acestora in cazul luarii unor decizii care ii privesc
-asigurarea premiselor de desfasurare in bune conditii a procesului instructiv-educativ
-seriozitate si consecventa in pregatire din partea cadrelor didactice si a elevilor
-asigurarea accesului la toate spatiile scolare din scoala
-folosirea unor strategii didactice activ-participative care sa puna in centrul invatarii elevul
-integrarea mijloacelor de tehnologia informatiei in activitatea instructiv-educativa si evaluativa
-asigurarea consilierii in procesul de invatare si in afara scolii prin folosirea platformelor de
invatare si evaluare si a instrumentelor web2.0 (forumuri, e-mail, mesagerie instant, site- uri wiki, google drive, afisiere virtuale etc.)
-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare cat mai completa a elevului (atat ca nivel de cunostinte cat si competente si comportamente)
-obiectivitate si transparenta in procesul evaluativ
-asigurarea conditiilor pentru respectarea prevederilor din Statutul elevului
-implicarea elevilor si familiei in proiectarea si transpunerea in practica a demersului educativ

Relatia cu familia
-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului celor 2 membri alesi de CRP la sedintele CA)
-implicarea in activitatea de asigurare a autoevaluarii institutionale prin CEAC
-asigurarea accesului parintilor la activitatea instructiv-educativa si cea extracurriculara
-proiectarea, organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere parentala
-testarea satisfactiei familiei fata de organizarea si desfasurarea procesului instructiv- educative
-asigurarea caracterului functional si eficient al comitetelor de parinti pe clase si a CRP
-asigurarea transparentei decizionale si a proiectarii si folosirii resurselor financiare ale scolii
-transparenta executiei bugetare anuale

Relatia cu comunitatea
-asigurarea transparentei decizionale si financiare
-implicarea membrilor comunitatii locale in activitatile extracurriculare ale scolii
-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului la sedinte a celor 2 membri ai CL si unul al primarului)
-popularizarea activitatilor scolii prin site-ul scolii
-inchierea de parteneriate si protocoale cu institutiile locale

Resurse financiare
-Asigurarea finantarii scolii se realizeaza conform legislatiei in vigoare pe baza principiului
"finantarea urmeaza elevul".
-Consitutirea bugetului scolii se realizeaza prin finantarea de baza - alocatia/elev - in conformitate cu sumele stabilite de guvern pentru fiecare elev in parte/ciclu de invatamant (separat pentru fond de salarii si cheltuieli materiale) si alocatia complementara (din fondurile proprii ale Consiliului local).

Director,                                                                                           Responsabil CEAC,
Prof.Gaisteanu Anisoara                                                                 Inv.Badea Georgica