Înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022–2023

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022–2023

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 4 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – în perioada 16-27 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți  se va desfășura în două etape:
 • etapa I – 30.05.2022 -15.06.2022

 • etapa a II-a – 16 – 30.06.2022

Școala are aprobat pentru anul școlar 2022-2023 următorul plan de școlarizare, nivel preșcolar:

 • grupa mică-1, program normal
 • grupa mijlocie-2, program normal
 • grupa mare-3, program normal

Ocuparea locurilor libere după finalizarea procesului de reinscriere se va face  în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare copii de 5 ani, grupa mijlocie copii de 4 ani, grupa mică copii de 3 ani.

Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2022-2023 se face la secretariatul şcolii de Comisia de înscriere în învăţământul primar constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mogoșoaia, după următorul program:

 • LUNI – JOI: ÎNTRE ORELE 900 – 1700 ,

 • VINERI: ÎNTRE ORELE 900 – 1500,

Documente necesare la înscriere:

 1. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 2. COPII B.I./C.I. PĂRINŢI / TUTORI LEGALI
 3. COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE MINOR (unde este cazul)
 4. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL DE FAMILIE, cu mentiunea ,,APT PENTRU GRĂDINIȚĂ,,

Observatie

 • Documentele menționate la punctele 1,2,3, trebuie aduse și în original pentru conformitate.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui document care atestă că copilul provine dintr-o familie monoparentală;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

a) dacă unul dintre părinți lucrează în comună;

b) existența unui document care atestă că un părinte al elevului lucrează în străinătate cu contract de muncă.

Adresa Inspectoratului cu privire la înscrierea copiilor în grădinițe poate fi consultată aici.