PNRAS

Comunicat de presă - proiect PNRAS

Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia lansează proiectul

„Implementare PNRAS”, cod F-PNRAS-1-2022-0663, finanțat prin S.G. – PNRAS, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)

Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia este Beneficiarul proiectului „Implementare PNRAS”, cod F-PNRAS-1-2022-0663, proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.

Obiectivele proiectului:

  1. Scăderea ratei de abandon școlar;
  2. Creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII-a;
  3. Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională;
  4. Scăderea procentului elevilor care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională;
  5. Scăderea procentului elevilor care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe pe semestru;
  6. Scăderea numărului de elevi care au luat note sub 6 la Evaluarea Națională;
  7. Creșterea numărului de profesori care folosesc în procesul de predare – evaluare la clasă mijloace digitale interactive, strategii pedagogice moderne.

Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 756782 lei, așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 21.09.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 20.09.2025.