Oferta educațională

An școlar 2021 - 2022

Plan de școlarizare

Ciclul preșcolar – 60 copii

 • Grupa mijloacie – 20 copii – prof. înv. preșcolar Teodoroiu Emilia Mădălina – Deb-titular
 • Grupa mare A – 20 copii – prof. înv. preșcolar Posnaeș Ileana Cristiana – gr. I –titular
 • Grupa mare B – 20 copii – prof.înv.prim. Mirea Mariana – gr. I – titular PCO

Ciclul primar – 229 elevi

 • Clasa pregătitoare A – 23 elevi – înv.prim. Trandafir Iuliana – gr. I – titular
 • Clasa pregătitoare B – 23 elevi – prof.înv.prim. Caraliu Aurel – gr. I – titular PCO
 • Clasa a I-a A –22 elevi – prof.înv.prim. Puiu Elena Denisa- gr.Def-titular
 • Clasa a I-a B – 23 elevi – prof.înv.prim. Vladaia Iulia – gr. I- suplinitor
 • Clasa a II-a A – 25 elevi – înv.prim. Badea Georgica – gr. I- titular
 • Clasa a II-a B – 18 elevi – înv.prim. Mirea Mariana – gr. I – titular
 • Clasa a III-a A – 21 elevi –înv.prim. Duchin Ionela – gr. I – titular
 • Clasa a III-a B – 19 elevi – înv.prim. Caraliu Aurel – gr. I- titular
 • Clasa a IV-a A – 30 elevi –înv.prim. Leahu Ioana Aurelia – gr. I – titular
 • Clasa a IV-a B – 22 elevi – Matei Livia Aurelia – gr. I- titular

Ciclul gimnazial – 178 elevi

 • Clasa a V-a A – 23 elevi – diriginte Pîrvu Constantin Ana Maria – gr. Def – titular
 • Clasa a V-a B – 21 elevi – diriginte Frățilă Ion –gr. I – titular
 • Clasa a VI-a A – 28 elevi – diriginte Tașcov Lucian– gr. Def – titular
 • Clasa a VI-a B – 24 elevi – pr diriginte Alexandru Mihaela – gr. Def –titular
 • Clasa a VII-a A – 20 elevi – pr diriginte Mihai Mihaela– gr.I – titular
 • Clasa a VII-a B – 25 elevi – prof. diriginte Zofei Mihaela– gr. Def – titular
 • Clasa a VIII-a A – 18 elevi – diriginte Marin Cristina – gr. I –titular
 • Clasa a VIII-a B – 19 elevi – diriginte Pătrulescu Liliana –gr.I – titular

Incadrare

 

 

 

 

 

Personal didactic

Limba și literatura română

 • Pîrvu Constantin Ana Maria– titular – Def
 • Pătrulescu Liliana – titular – gr. I

Limba latină

 • Pîrvu Constantin Ana Maria– titular – Def
 • Pătrulescu Liliana – titular – gr. I

Limba engleză

 • Tașcov Lucian– titular gr. Def
 • Deac Dora Sorina-suplinitor-Deb

Limba franceză

 • Buzatu Anca Andreea– suplinitor Deb
 • Pătrulescu Liliana – titular – gr. I

Matematică

 • Mihai Mihaela– titular gr. I
 • Alexandru Mihaela – titular gr. Def

Biologie

 • Zofei Mihaela– titular gr. II

Fizică

 • Găișteanu Anișoara– titular gr. I

Chimie

Romanescu Anișoara – prof.titular asociat – gr. II

Istorie

 • Draghici Gabriela Violeta– suplinitor gr.Deb

Educație social

 • Brojbă Elena Roxana-suplinitor-Def

Geografie

 • Marin Cristina– titular gr. I

Religie

 • Vrăjitoru Ioan– titular gr. Def

Educație plastică

 • Ologeanu Mirel Emanuel– suplinitor – gr. Deb

Educație muzicală

 • Trandafir Iuliana – inv. titular – gr. I

Educație fizică și sport

 • Frățilă Ion– titular – gr. I
 • Voiculescu Marcel Dragoș- suplinitor-gr.Deb

Educație tehnologică

 • Zofei Mihaela – titular – gr.II

 

CDI

(post nenormat)

Pîrvu Constantin Ana Maria – profesor titular limba romana – gr. Def

Personal didactic auxiliar

 • Costea Rodica Elena – secretar titular – 1 normă
 • Rabega Luiza Ruxandra – administrator financiar și de patrimoniu titular – 0,5
 • Post informatician – 0,5 normă – vacant

Personal nedidactic  

– 4 femei de serviciu ( 3 norme la școală; 0,5 normă la grădiniță) și 2 muncitori întreținere și cu atribuții de fochist

Schema orară la clasă

 • CP A – 19 ore TRC + 0 ore CDS
 • CP B – 19 ore TRC + 0 ore CDS
 • I A – 20 ore TRC + 1 ore CDS
 • I B – 20 ore TRC + 0 ore CDS
 • II A – 20 ore TRC + 0 ore CDS
 • II B – 20 ore TRC + 0 ore CDS
 • III A – 20 ore TRC + 1 ore CDS
 • III B – 20 ore TRC + 0 ore CDS
 • IV A – 21 ore TRC + 1 ore CDS
 • IV B – 21 ore TRC + 0 ore CDS
 • V A – 25 ore TRC + 1 ore CDS
 • V B – 25 ore TRC + 1 ore CDS
 • VI A – 27 ore TRC + 1 ore CDS
 • VI B – 27 ore TRC + 1 ore CDS
 • VII A – 30 ore TRC + 1 ore CDS
 • VII A – 30 ore TRC + 1 ore CDS
 • VIII A – 30 ore TRC + 1 ore CDS
 • VIII B – 30 ore TRC + 1 ore CDS

Curriculum la decizia școlii (Discipline opționale)

 • Clasa a V-a A –Lectura și abilitățile de viață
 • Clasa a V-a B – Lectura și abilitățile de viață
 • Clasa a VI-a A – Idei verzi pentru planeta albastră
 • Clasa a VI-a B – Idei verzi pentru planeta albastră
 • Clasa a VII-a A – Consiliere și orientare
 • Clasa a VII-a B – Consiliere și orientare
 • Clasa a VIII-a A – Consiliere și orientare
 • Clasa a VIII-a B – Consiliere și orientare

Program școală

 • Se învață în două schimburi
 • Ora de curs – 50 minute cu pauza de 5 minute
 • Program – 8-18
 • Primul schimb – clasele pregătitoare A și B; clasele a I-a A și B; clasa a II-a A; clasele a IV-a A și B, clasele a VII-a A și B; clasele a VIII-a A și B;
 • Schimbul doi – clasa a II-a B, clasa a III-a B, clasele a V-a A și B; clasele a VI-a A și B.

Spații

Grădiniță cu program normal

 • Săli de clasă – 2
 • Hol – 1
 • Grupuri sanitare – 2 din care 2 pentru elevi

 

Corp A – local dat în folosință în 1890 și reabilitat în 2006 ;

 • Regim de înălțime – P
 • Săli de clasă – 5
 • Laboratoare/Cabinete – 1 –TIC
 • Grupuri sanitare – 7 din care 6 pentru elevi, 1 pentru cadrele didactice;
 • Holuri – 1
 • Spațiu depozitare materiale didactice – 2
 • Arhivă – 1
 • Cancelarie – 1
 • Secretariat – 1
 • Cabinet Director – 1

 

Corp B – local dat în folosință în 1973 și reabilitat în 2008 ;

 • Regim de înălțime – P+1
 • Săli de clasă – 7 ;
 • Grupuri sanitare – 7 din care 6 pentru elevi, 1 pentru cadrele didactice;
 • Holuri – 2
 • Biblioteca/CDI – 1
 • Cancelarie – 1
 • Cabinet medical – 1 cu asistent medical
 • Spațiu izolare – 1
 • Cabinet Asistență psihopedagogică – 1

 

Baza sportiva

 • Sala de sport amenajată cu vestiar
 • Teren de sport cu gazon artificial

 

   Mijloace de tehnologia informației

 • Cabinet TIC cu 25 stații de lucru – conexiune la internet + imprimanta + scanner
 • CDI – 1 calculator la – acces internet + imprimantă
 • Cancelarie 4 calculatoare în rețea cu acces la internet + multifunctional
 • Secretariat – 1 calculator cu acces la internet + multifuncțional + fax
 • Contabilitate ți administrativ – 1 calculator cu acces la internet + multifuncțional
 • Videoproiector – 4 bucăți
 • Ecran de proiecție – 4 bucăți
 • Camera video – 4 bucăți
 • Aparat foto digital – 1 bucată
 • Aparat de indosariat – 1 bucată
 • Aparat laminat – 1 bucată
 • Aparat distrus hârtie – 1 bucată
 • Conexiuni la internet – 2 (una pe Tennet si una pe Telekom) – asigura accesul pe fir și pe wireless în toată școala și în afara ei
 • Tablă inteligentă – 1 buc ( în laboratorul de științe)
 • Stație de amplificare, microfon, boxe – 1 bucată
 • Radio cd mp3 – 1 bucată

 

Asigurarea siguranței elevilor

 • Școala este înconjurată pe toate laturile de gard
 • Accesul se face printr-o singură poartă
 • Sistem de supraveghere video (interior în toate spațiile și în exterior)
 • Pază permanentă cu firmă de pază
 • Accesul în spațiul școlar se face numai pe baza procedurii specific
 • Semne distinctive – ecusonul.

 

 Relatia cu elevii

 -asigurarea conditiilor de organizare a organismelor la nivel de clasa si de scoala

-consultarea acestora in cazul luarii unor decizii care ii privesc

-asigurarea premiselor de desfasurare in bune conditii a procesului instructiv-educativ

-seriozitate si consecventa in pregatire din partea cadrelor didactice si a elevilor

-asigurarea accesului la toate spatiile scolare din scoala

-folosirea unor strategii didactice activ-participative care sa puna in centrul invatarii elevul

-integrarea mijloacelor de tehnologia informatiei in activitatea instructiv-educativa si evaluativa

-asigurarea consilierii in procesul de invatare si in afara scolii prin folosirea platformelor de

invatare si evaluare si a instrumentelor web2.0 (forumuri, e-mail, mesagerie instant, site- uri wiki, google drive, afisiere virtuale etc.)

-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare cat mai completa a elevului (atat ca nivel de cunostinte cat si competente si comportamente)

-obiectivitate si transparenta in procesul evaluativ

-asigurarea conditiilor pentru respectarea prevederilor din Statutul elevului

-implicarea elevilor si familiei in proiectarea si transpunerea in practica a demersului educativ

 

Relatia cu familia

-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului celor 2 membri alesi de CRP la sedintele CA)

-implicarea in activitatea de asigurare a autoevaluarii institutionale prin CEAC

-asigurarea accesului parintilor la activitatea instructiv-educativa si cea extracurriculara

-proiectarea, organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere parentala

-testarea satisfactiei familiei fata de organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educative

-asigurarea caracterului functional si eficient al comitetelor de parinti pe clase si a CRP

-asigurarea transparentei decizionale si a proiectarii si folosirii resurselor financiare ale scolii

-transparenta executiei bugetare anuale

 

Relatia cu comunitatea

-asigurarea transparentei decizionale si financiare

-implicarea membrilor comunitatii locale in activitatile extracurriculare ale scolii

-implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului la sedinte a celor 2 membri ai CL si unul al primarului)

-popularizarea activitatilor scolii prin site-ul scolii

-inchierea de parteneriate si protocoale cu institutiile locale

 

Resurse financiare

-Asigurarea finantarii scolii se realizeaza conform legislatiei in vigoare pe baza principiului „finantarea urmeaza elevul”.

-Consitutirea bugetului scolii se realizeaza prin finantarea de baza – alocatia/elev – in conformitate cu sumele stabilite de guvern pentru fiecare elev in parte/ciclu de invatamant (separat pentru fond de salarii si cheltuieli materiale) si alocatia complementara (din fondurile proprii ale Consiliului local).